Nasz zespół

agata zapotoczny-górnik 1

Agata Zapotoczny-Górnik

Psycholog, pedagog, psychoterapeuta. Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła roczne studium pedagogiczne dla absolwentów szkół wyższych Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej. Ukończyła pięcioletnie całościowe szkolenie do certyfikatu psychoterapeutycznego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ, aktualnie w procesie certyfikacji. Pracuje pod stałą superwizją. Pracowała w NZOZ Kompas, gdzie zajmowała się diagnozą psychologiczną i psychoterapią dzieci, młodzieży i dorosłych oraz prowadziła terapię rodzin i par. Od wielu lat pracuje jako asystent w Zespole Psychologów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, gdzie zajmuje się diagnozą neuropsychologiczną, psychologiczną oraz psychoterapią i rehabilitacją funkcji poznawczych. Ukończyła trzyletnią specjalizację kliniczną Instytutu Psychologii UJ.

Aktualnie w trakcie państwowej specjalizacji z psychologii klinicznej w Collegium Medicum UJ i Szpitalu im. J. Babińskiego w Krakowie dającej uprawnienia specjalisty psychologii klinicznej. 11 lat doświadczenia w opisanych obszarach aktywności zawodowej.

Zainteresowania: systemowa terapia rodzin, zaburzenia odżywania, neuropsychologia.

Katarzyna Świeca

Pedagog. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego. Rozpoczęła całościowe 5-letnie szkolenie psychoterapeutyczne do certyfikatu PTP. Aktualnie zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną zaburzeń uczenia się, ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli i pedagogów w zakresie skutecznych sposobów uczenia języka, także dzieci z zaburzeniami uczenia się. Współtworzyła i prowadziła warsztaty rozwoju osobistego oraz coaching indywidualny w zakresie językowym i biznesowym. Oferuje usługi pedagogiczne także w języku angielskim.

18 lat doświadczenia w zakresie szkoleń, coachingu i pracy pedagogicznej.

Zainteresowania: rozwój osobisty, coaching językowy, systemowa terapia rodzin i par, innowacyjne metody terapii dzieci z zaburzeniami uczenia się, dogoterapia, psychoterapia.

Alicja Sulima

Psycholog, psychoonkolog. Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w trakcie których pobierała półroczną naukę z zakresu psychologii na Universidad de Malaga w Hiszpanii. Aktualnie w trakcie rocznych studiów podyplomowych z zakresu psychoonkologii na Akademii Ignatianum w Krakowie.

Pracuje jako asystent w Zespole Psychologów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, gdzie zajmuje się opieką i wsparciem pacjentów w trakcie leczenia onkologicznego. Do jej obowiązków należy także diagnoza psychologiczna, psychoedukacja i rehabilitacja funkcji poznawczych w obrębie wszystkich oddziałów szpitalnych.Ukończyła szkolenie I-stopnia w zakresie RTZ I oraz szkolenie dotyczące terapii hazardu i innych uzależnień behawioralnych. W trakcie studiów magisterskich odbyła praktyki w zakresie terapii uzależnień w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Zabrzu oraz 2-letni staż w SP ZOZ Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku, gdzie zajmowała się diagnozą psychologiczną i różnymi formami terapii grupowej dla pacjentów. Swoje doświadczenie zawodowe wzbogaciła również podczas rocznego stażu w Poradni Psychologicznej PARTNER w Gliwicach, gdzie pogłębiła kwalifikacje w zakresie pracy z dzieckiem i współprowadzenia terapii grupowej wśród dzieci i młodzieży. Umiejętności te poszerzała jako wychowawca i kierownik wypoczynku,a także wieloletni instruktor harcerski.

Posiada 6 lat doświadczenia w zakresie pracy z dzieckiem oraz 3 lata doświadczenia w pracy z pacjentem dorosłym.

Zainteresowania: psychoonkologia, ból przewlekły, psychoterapia poznawczo-behawioralna