Szkolenia

Zapraszam na warsztaty dotyczące następujących obszarów psychoedukacji

  1. warsztaty psychoonkologiczne - jak radzić sobie z diagnozą i leczeniem choroby nowotworowej
  2. skuteczne sposoby radzenia sobie w sytuacji kryzysu i traumy (rozwód, utrata pracy, utrata bliskiej osoby, choroba, wypadek)
  3. warsztaty twórczego rozwoju - jak rozwijać kreatywność i twórcze myślenie niezależnie od wieku (tworzymy grupy podzielone według kryterium wieku)
  4. skuteczne wychowanie - jak umiejętnie stosować nagrody i konsekwencje, tak by wychowanie naszych własnych dzieci i podopiecznych było efektywne

Oferuję także szkolenia dedykowane pedagogom, nauczycielom, pracownikom socjalnym i kadrze medycznej, które pozwalają podnieść kwalifikacje zawodowe. Mają one charakter warsztatowy, dotyczą zakresu zaburzeń myślenia, emocji i zachowania dorosłych, dzieci i młodzieży. Są bazą informacji i użytecznych wskazówek. Pozwalają prawidłowo różnicować normę i patologię, rozpoznawać objawy, podejmować skuteczne sposoby interwencji i leczenia oraz udzielać wsparcia adekwatnego do sytuacji.

Tematy proponowanych przeze mnie szkoleń specjalistycznych:

  1. Szkolenie z zakresu nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży. „Wykorzystywanie seksualne dzieci i młodzieży. Definicje, skala zjawiska, konsekwencje psychologiczne oraz formy pomocy.”
  2. Szkolenie z zakresu opieki nad osobami chorymi na Chorobę Parkinsona, Chorobę Alzhaimera, otępienie czołowo-skroniowe, otępienie naczyniopochodne, otępienie pourazowe. "Organizacja opieki nad chorym z otępieniem - definicja zjawiska, rodzaje otępień, sposoby diagnozowania zaburzeń otępiennych, jakość życia pacjentów z otępieniem, prawne aspekty otępienia, systemowy kontekst życia codziennego chorego z zespołem otępiennym."
  3. Szkolenie z zakresu zaburzeń hiperkinetycznych i łączonych z zaburzeniami zachowania (ADHD, ADD, OCD). "Definicja ADHD, rodzaje zaburzeń hiperkinetycznych i łączonych, ich kompleksowa diagnostyka, różnicowanie normy i patologii. Skuteczne sposoby leczenia i wsparcia terapeutycznego. Kontekst rodzinny i szkolny. Praca pedagogiczna z dzieckiem - indywidualna i w grupie"

Szkolenie z zakresu zaburzeń odżywiania:

  1. "Sposoby rozumienia i leczenia anoreksji i bulimii psychicznej - podejścia, metody leczenia, kontekst systemowy"

Umów się na wizytę:

Umów wizytę telefonicznie lub przez "ZnanyLekarz.pl"
Zamknij