Szkolenia

Zapraszam na warsztaty dotyczące następujących obszarów psychoedukacji

 1. warsztaty psychoonkologiczne - jak radzić sobie z diagnozą i leczeniem choroby nowotworowej
 2. skuteczne sposoby radzenia sobie w sytuacji kryzysu i traumy (rozwód, utrata pracy, utrata bliskiej osoby, choroba, wypadek)
 3. warsztaty twórczego rozwoju - jak rozwijać kreatywność i twórcze myślenie niezależnie od wieku (tworzymy grupy podzielone według kryterium wieku)
 4. skuteczne wychowanie - jak umiejętnie stosować nagrody i konsekwencje, tak by wychowanie naszych własnych dzieci i podopiecznych było efektywne

Oferuję także szkolenia dedykowane pedagogom, nauczycielom, pracownikom socjalnym i kadrze medycznej, które pozwalają podnieść kwalifikacje zawodowe. Mają one charakter warsztatowy, dotyczą zakresu zaburzeń myślenia, emocji i zachowania dorosłych, dzieci i młodzieży. Są bazą informacji i użytecznych wskazówek. Pozwalają prawidłowo różnicować normę i patologię, rozpoznawać objawy, podejmować skuteczne sposoby interwencji i leczenia oraz udzielać wsparcia adekwatnego do sytuacji.

Tematy proponowanych przeze mnie szkoleń specjalistycznych:

 1. Warsztaty z zakresu dobrostanu psychicznego ("well-being"), jak budować stabilność i zdrowie psychiczne pracowników
 2. Warsztaty treningowe asertywności i umiejętnego stawiania granic w miejscu pracy i życiu prywatnym
 3. Warsztaty dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem i demoralizacją
 4. Warsztaty dla dorosłych o ryzykownym stylu picia zagrożonych uzależnieniem
 5. Szkolenie z zakresu nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży. „Wykorzystywanie seksualne dzieci i młodzieży. Definicje, skala zjawiska, konsekwencje psychologiczne oraz formy pomocy.”
 6. Szkolenie z zakresu opieki nad osobami chorymi na Chorobę Parkinsona, Chorobę Alzhaimera, otępienie czołowo-skroniowe, otępienie naczyniopochodne, otępienie pourazowe. "Organizacja opieki nad chorym z otępieniem - definicja zjawiska, rodzaje otępień, sposoby diagnozowania zaburzeń otępiennych, jakość życia pacjentów z otępieniem, prawne aspekty otępienia, systemowy kontekst życia codziennego chorego z zespołem otępiennym."
 7. Szkolenie z zakresu zaburzeń hiperkinetycznych i łączonych z zaburzeniami zachowania (ADHD, ADD, OCD). "Definicja ADHD, rodzaje zaburzeń hiperkinetycznych i łączonych, ich kompleksowa diagnostyka, różnicowanie normy i patologii. Skuteczne sposoby leczenia i wsparcia terapeutycznego. Kontekst rodzinny i szkolny. Praca pedagogiczna z dzieckiem - indywidualna i w grupie"

Szkolenie z zakresu zaburzeń odżywiania:

 1. "Sposoby rozumienia i leczenia anoreksji i bulimii psychicznej - podejścia, metody leczenia, kontekst systemowy"
Szkolenia dedykowane pedagogom, nauczycielom, pracownikom socjalnym i kadrze medycznej - Balans.edu.pl Wykorzystywanie seksualne dzieci i młodzieży - Balans.edu.pl ADHD, Zaburzenia hiperkinetyczne, patologia - Balans.edu.pl Leczenie anoreksji i bulimii psychicznej - Balans.edu.pl
Skuteczne wychowanie - Balans.edu.pl Warsztaty psychoonkologiczne - Balans.edu.pl

Umów się na wizytę:

Umów wizytę telefonicznie lub przez "ZnanyLekarz.pl"
Zamknij